IK Sätra
Idrottsförening
HULKBODEN
Hulkboden är vårt gym som finns här på Träffen